fe_1920x500alap_ff.jpg

Aký je tvoj príbeh?

Hľadáme originálny príbeh pre nový televízny seriál – bez žánrových obmedzení. Uzávierka prihlášok: 2022.07.20.

Cena
 

 • 10 000 EUR za napísanie scenára

 • z víťazného nápadu vznikne pilotný projekt, ktorý odvysiela RTL Hungary

Ako sa môžeš prihlásiť​
 

Je potrebné zaslať nasledujúce materiály v jednom súbore PDF:
 

1. Stručný prehľad
Stručný prehľad/koncept série dlhý dve strany (6 – 10 dielov/séria, 40 – 50 minút/diel)

 

2. Spracovanie pilotnej epizódy
Rozšírený prehľad pilotného dielu, ktorý zahŕňa dej a postavy. Dialóg je voliteľný.

 

3. Jedna kompletná scéna
Z pilotného dielu v štandardnom formáte scenára.

 

4. CV osoby, ktorá podáva prihlášku
 

5. DVyhlásenie o nezasahovaní
Projekt nebude zasahovať do práv duševného vlastníctva, autorských práv, morálnych práv, patentov, ochranných známok alebo iných práv tretích strán.

 • Podklady musia byť predložené v anglickom, maďarskom, poľskom, rumunskom, slovenskom, českom alebo slovinskom jazyku.
   

 • Krajina pôvodu: predovšetkým krajiny strednej a východnej Európy, sú však vítané príspevky z celého sveta
   

 • Koncepty neboli zverejnené na internete/vo videu na požiadanie („Video On Demand“)
   

 • Elektronické podania v jednom súbore PDF, iba cez FilmFreeway

Aký bude ďalší krok?

Medzinárodná porota zložená z odborníkov v danom odvetví si prečíta všetky prihlášky. Tvorcovia najlepších 8 príbehov budú pozvaní do Budapešti, kde predstavia svoje nápady porote a publiku, a jeden finalista získa cenu. Prezentácie budú v anglickom jazyku.

Harmonogram 2022

 • Koniec: 2022.07.20.

 • Vyhlásenie a informovanie finalistov: 2022.09.12.

 • Školenie zamerané na prezentačné zručnosti pre finalistov v Budapešti: 2022.10.03. Náklady na letenky a hotely znášame my.

 • Podujatie Hypewriter Live: 2022.10.04., Budapešť. Našich 8 finalistov predstaví svoje nápady medzinárodnej porote a publiku. Víťaz bude vybraný a vyhlásený v ten istý deň.