01.jpg

Angel's Trumpets by Katalin Besenyei wins Hypewriter Season 3

Súťaž Hypewriter, založená v roku 2018 televíznou produkčnou spoločnosťou CEE Paprika Studios v spolupráci s RTL Hungary, je prvé fórum na prezentáciu televíznych seriálov, ktoré sa koná v Budapešti.

 

Hľadáme ďalší skvelý námet na televízny seriál – bez žánrových obmedzení.  Náš víťaz získa finančnú odmenu 10 000 EUR a jeho príbeh sa transformuje na profesionálne vyprodukovaný pilotný diel. 

 

Súťaž Hypewriter, ktorá sa koná po tretíkrát v roku 2021, prijíma do 31. augusta originálne námety na príbehy a koncom augusta usporiada prezentačné fórum v Budapešti pred medzinárodnou porotou a publikom. 

CENA

10,000 EUR

Produkcia pilotného dielu

Spomienky na celý život

PREDCHÁDZAJÚCE SEZÓNY

„The Butcher“, víťaz Hypewriter 2018, bol produkovaný ako profesionálny pilotný diel. Golden Age, náš víťaz z roku 2019 je momentálne vo vývoji.

65181380_393574347930504_333832023913267